เคล็ดลับ(ส่วนตัว)การขอพรปี่เซียะ 🔻

ทุกเช้า ก่อนสวมสร้อยข้อมือ หรือนำจี้ พกติดตัว
– สวดมนต์ไหว้พระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละท่านนับถือ
– บูชาปี่เซียะ เป็นลำดับสุดท้าย
– ผมถวายน้ำสะอาด 1 แก้ว (เปลี่ยนน้ำทุกวัน)

ลูบที่ตัวปี่เซียะ จากหัวไปยังหาง
พร้อมกับพูด ขอพร ตามต้องการ (พูดขอพรซ้ำๆกัน 3-5 ครั้ง)

*** ตัวอย่างส่วนตัว***

– นำปี่เซียะมาลูบบริเวณลำตัว จากหัวไปหาง 3 ครั้ง

“ขออานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ และบารมีของปี่เซียะ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า…(ชื่อ สกุล)…
☝มีกำไรจากการค้าขายในวันนี้ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
✌มีกำไรจากการค้าขายในวันนี้ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
👌มีกำไรจากการค้าขายในวันนี้ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
(ย้ำ 3 ครั้ง)

❌ห้ามจับปาก แต่โดนแค่นิดๆหน่อยๆ ไม่เป็นไร เพราะปี่เซียะที่สร้อยข้อมือนั้น ตัวเล็กมาก ย่อมมีโอกาสพลาดไปโดนได้โดยไม่ได้เจตนา
แล้วจังสวมสร้อยข้อมือ หรือ จี้(ห้อยคอ)


*** เคล็ดลับการขอพร ***
– เอ่ยชื่อจริง – นามสกุล
– ขอพรเรื่องเดิมบ่อยๆ เป็นเรื่องๆไป ระบุความสำเร็จหรือผลลัพท์ ให้ชัดเจน (ดังตัวอย่างที่กล่าวมา)
– ไม่ขอมั่วปนกันหลายเรื่อง เมื่อพรที่ขอสำเร็จ จึงค่อยขอพรเรื่องต่อไป

***โดยส่วนตัว ผมสวดมนต์และขอพร ทุกเช้า ***
* หากไม่ใส่ติดตัว ถ้าเป็นไปได้ให้ถวายน้ำสะอาดเปลี่ยนทุกวัน (หรือตามความสะดวก)