China789-อัพเดทออเดอรอ์ออนไลน์
ขนส่งทาง ประมาณ-วันที่ถึงไทย รหัสลูกค้า เลขที่ Order-ร้านที่ จำนวน                                                                         บันทึก จัดส่ง                                                                                                                             สถานะออเดอร์                                                      ค่าขนส่งในไทย
9.22EK 29-09-20 CN103 CN103-9602-1                                     Wait…                                  
8.12EK 21-08-20 CN105 CN105-8450-1 DA04 ติดสุ่มตรวจ ด่านเวียดนาม 7-10 วัน                     ถึงไทยแล้ว                     59
9.09EK 16-09-20 CN122 CN122-8560-1-4                ถึงไทยแล้ว             
9.14EK 20-09-20 DA81 DA81-9594-3-12        ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DA81 DA81-9594-1-12 1/2      ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DA81 DA81-9594-1-12 2/2      ถึงไทยแล้ว     
9.18EK 25-09-20 DA81 DA81-9595-1-3 1/3    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DA81 DA81-9595-1-3 2/3    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DA81 DA81-9595-1-3 3/3    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DA81 DA81-9594-2-3 1/3    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DA81 DA81-9594-2-3 2/3    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DA81 DA81-9594-2-3 3/3    ถีงแล้วครับ   
9.14EK 20-09-20 DB07 DB07-9576-1        ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DB07 DB07-9601-1-26        ถึงไทยแล้ว     
9.22EK 29-09-20 DB07 DB07-9615-1                                     Wait…                                  
8.17EK 24-08-20 DB15 DB15-8454-1                            ถึงไทยแล้ว                         
9.05EK 12-09-20 DB15 DB15-8542-1 1/8              ถึงไทยแล้ว             
9.05EK 12-09-20 DB15 DB15-8542-1 2/8              ถึงไทยแล้ว             
9.05EK 12-09-20 DB15 DB15-8542-1 3/8              ถึงไทยแล้ว             
9.05EK 12-09-20 DB15 DB15-8542-1 4/8              ถึงไทยแล้ว             
9.05EK 12-09-20 DB15 DB15-8542-1 5/8              ถึงไทยแล้ว             
9.05EK 12-09-20 DB15 DB15-8542-1 6/8              ถึงไทยแล้ว             
9.05EK 12-09-20 DB15 DB15-8542-1 7/8              ถึงไทยแล้ว             
9.05EK 12-09-20 DB15 DB15-8542-1 8/8              ถึงไทยแล้ว             
9.09EK 16-09-20 DB15 DB15-8540-1-90                ถึงไทยแล้ว             
9.09EK 16-09-20 DB15 DB15-8541-1                ถึงไทยแล้ว             
9.09EK 16-09-20 DB15 DB15-8539-1                ถึงไทยแล้ว             
9.09EK 16-09-20 DC05 DC05-9572-1-7                ถึงไทยแล้ว             
9.09EK 16-09-20 DC05 DC05-9572-2-5   80            ถึงไทยแล้ว             
9.18EK 25-09-20 DC05 DC05-9617-1-9      ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DJ48 DJ48-9623-1-2      ถีงแล้วครับ   
9.22EK 29-09-20 DJ48 DJ48-9583-1-2                                     Wait…                                  
9.14EK 20-09-20 DK20 DK20-9620-1-4 1/4      ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DK20 DK20-9620-1-4 2/4      ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DK20 DK20-9620-1-4 3/4      ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DK20 DK20-9620-1-4 4/4      ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DK81 DK81-9599-1-4        ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DK81 DK81-9580-1-8        ถึงไทยแล้ว     
9.22EK 29-09-20 DK81 DK81-9635-1-8                                     Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 DK81 DK81-9622-1-12                                     Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 DK81 DK81-9622-2-12                                     Wait…                                  
รถ 30-07-20 DK86 DK86-6208-1-6     ถึงไทยแล้ว  
8.29EK 06-09-20 DL35 DL35-8546-1-1   Discount30%            ถึงไทยแล้ว             
9.14EK 20-09-20 DM36 DM36-9567-1-A A      ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DM36 DM36-9605-1-12        ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DM36 DM36-9606-1-26        ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DM36 DM36-9566-1-1        ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DM36 DM36-9603-2-1        ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DM36 DM36-9603-3-A A      ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DM36 DM36-9604-1-1        ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DM36 DM36-9619-1-2        ถึงไทยแล้ว     
9.18EK 25-09-20 DM36 DM36-9624-1-2      ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DM36 DM36-9603-3-B B    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DM36 DM36-9603-1-2      ถีงแล้วครับ   
9.22EK 29-09-20 DM36 DM36-9639-1-1                                     Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 DM36 DM36-9567-1-B B                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 DN22 DN22-9596-1-1                                     Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 DN22 DN22-9630-1-1                                     Wait…                                  
9.14EK 20-09-20 DP116 DP116-9582-1        ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DP116 DP116-9581-1-4 1/4      ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DP116 DP116-9581-1-4 2/4      ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DP116 DP116-9581-1-4 3/4      ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DP116 DP116-9581-1-4 4/4      ถึงไทยแล้ว     
9.09EK 20-09-20 DP123 DP123-9571-1        ถึงไทยแล้ว     
9.18EK 25-09-20 DP123 DP123-9597-1      ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DP123 DP123-9627-1 1/10    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DP123 DP123-9627-1 2/10    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DP123 DP123-9627-1 3/10    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DP123 DP123-9627-1 4/10    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DP123 DP123-9627-1 5/10    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DP123 DP123-9627-1 6/10    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DP123 DP123-9627-1 7/10    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DP123 DP123-9627-1 8/10    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DP123 DP123-9627-1 9/10    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DP123 DP123-9627-1 10/10    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DP123 DP123-9626-1-4 1/4    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DP123 DP123-9626-1-4 2/4    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DP123 DP123-9626-1-4 3/4    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DP123 DP123-9626-1-4 4/4    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DP123 DP123-9628-1      ถีงแล้วครับ   
9.14EK 20-09-20 DR02 DR02-9613-1-4        ถึงไทยแล้ว     
9.18EK 25-09-20 DS02 DS02-9641-1-25      ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DS02 DS02-9610-1      ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DS02 DS02-9611-1-41      ถีงแล้วครับ   
9.14EK 20-09-20 DT76 DT76-9590-1 1/2      ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DT76 DT76-9590-1 2/2      ถึงไทยแล้ว     
9.18EK 25-09-20 DT76 DT76-9598-1-23 1/4    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DT76 DT76-9598-1-23 2/4    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DT76 DT76-9598-1-23 3/4    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DT76 DT76-9598-1-23 4/4    ถีงแล้วครับ   
9.22EK 29-09-20 DT76 DT76-9591-1-20 1/3                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 DT76 DT76-9591-1-20 2/3                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 DT76 DT76-9591-1-20 3/3                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 DV02 DV02-9634-1-3                                     Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 DV02 DV02-9638-1-7                                     Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 DV08 DV08-9616-1-1                                     Wait…                                  
9.14EK 20-09-20 DW31 DW31-9588-1-1        ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DW31 DW31-9587-1-2        ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 DW31 DW31-9589-1-1        ถึงไทยแล้ว     
รถ 18-08-20 DW32 DW32-7437-1-13                                 ถึงไทยแล้ว                             จัดส่งแล้ว
รถ 18-08-20 DW32 DW32-8439-1-4                                 ถึงไทยแล้ว                             จัดส่งแล้ว
รถ 18-08-20 DW32 DW32-8440-1-13                                 ถึงไทยแล้ว                             จัดส่งแล้ว
8.12EK 21-08-20 DW32 DW32-8467-1-4   ติดสุ่มตรวจ ด่านเวียดนาม 7-10 วัน                     ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว
8.12EK 21-08-20 DW32 DW32-7375-1-8   ติดสุ่มตรวจ ด่านเวียดนาม 7-10 วัน                     ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว
8.17EK 24-08-20 DW32 DW32-8466-1-6                            ถึงไทยแล้ว                        จัดส่งแล้ว
8.17EK 24-08-20 DW32 DW32-8465-1-8                            ถึงไทยแล้ว                        จัดส่งแล้ว
8.25EK 02-09-20 DW32 DW32-8525-1                         ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว
8.25EK 02-09-20 DW32 DW32-8509-1                         ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว
8.25EK 02-09-20 DW32 DW32-8510-1-8                         ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว
8.29EK 06-09-20 DW32 DW32-8530-1-2                ถึงไทยแล้ว             
9.18EK 25-09-20 DW32 DW32-9608-1-24      ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 DW32 DW32-8549-1-3      ถีงแล้วครับ   
9.22EK 29-09-20 DW32 DW32-9621-1-3                                     Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 DW3285 DW32-8543-1-6                                     Wait…                                  
9.05EK 12-09-20 DW36 DW36-8563-1-4                ถึงไทยแล้ว            จัดส่งแล้ว
9.14EK 20-09-20 MB03 MB03-9584-1        ถึงไทยแล้ว     
9.22EK 29-09-20 MB03 MB03-9631-1-8                                     Wait…                                  
8.20EK 26-08-20 XCN100 XCN100-80025-2 1/2                       ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว  
8.20EK 26-08-20 XCN100 XCN100-80025-2 2/2                       ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว  
8.20EK 26-08-20 XCN100 XCN100-80031C-1   230                     ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว  
8.20EK 26-08-20 XCN100 XCN100-80032-3 1/3                       ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว  
8.20EK 26-08-20 XCN100 XCN100-80032-3 2/3                       ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว  
8.20EK 26-08-20 XCN100 XCN100-80032-3 3/3 700                     ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว  
8.25EK 02-09-20 XCN100 XCN100-80040C-1                         ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว  
8.25EK 02-09-20 XCN100 XCN100-80042C-3                         ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว  
8.25EK 02-09-20 XCN100 XCN100-80042C-3                         ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว  
8.25EK 02-09-20 XCN100 XCN100-80042C-3                         ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว  
8.29EK 06-09-20 XCN100 XCN100-80046-1   1350            ถึงไทยแล้ว            จัดส่งแล้ว  
9.03EK 10-09-20 XCN100 XCN100-90003-2 2/2              ถึงไทยแล้ว            จัดส่งแล้ว  
9.03EK 10-09-20 XCN100 XCN100-90003-2 1/2 130            ถึงไทยแล้ว            จัดส่งแล้ว   13,800.00
9.22EK 29-09-20 XCN48 XCN48-90034-2 2/2                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 XCN48 XCN48-90034-2 1/2                                   Wait…                                  
9.14EK 20-09-20 XCN73 XCN73-90023-1        ถึงไทยแล้ว     
9.18EK 25-09-20 XCN73 XCN73-90027-1      ถีงแล้วครับ   
9.22EK 29-09-20 XCN73 XCN73-90033-1                                     Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 XDA36 XDA36-90035-3 3/3                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 XDA36 XDA36-90036-4 1/4                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 XDA36 XDA36-90035-3 1/3                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 XDA36 XDA36-90035-3 2/3                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 XDA36 XDA36-90036-4 2/4                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 XDA36 XDA36-90036-4 3/4                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 XDA36 XDA36-90036-4 4/4                                   Wait…                                  
9.03EK 10-09-20 XDA73 XDA73-90005-1                ถึงไทยแล้ว            จัดส่งแล้ว         913.00
8.12EK 21-08-20 XDA79 XDA79-80017-2 1/2                       ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว  
8.12EK 21-08-20 XDA79 XDA79-80017-2 2/2 250                     ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว     3,412.00
9.18EK 25-09-20 XDK83 XDK83-90015C-5 1/5    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 XDK83 XDK83-90016-10 5/10    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 XDK83 XDK83-90016-10 10/10    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 XDK83 XDK83-90016-10 8/10    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 XDK83 XDK83-90016-10 7/10    ถีงแล้วครับ   
8.25EK 02-09-20 XDL12 XDL12-80035-2 1/2                       ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว  
8.25EK 02-09-20 XDL12 XDL12-80035-2 2/2 30                     ถึงไทยแล้ว                     จัดส่งแล้ว           52.00
9.14EK 20-09-20 XDM09 XDM09-90022-3 1/3      ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 XDM09 XDM09-90022-3 2/3      ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 XDM09 XDM09-90022-3 3/3      ถึงไทยแล้ว     
9.18EK 25-09-20 XDM09 XDM09-90028-2 1/2    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 XDM09 XDM09-90028-2 2/2    ถีงแล้วครับ   
9.22EK 29-09-20 XDM09 XDM09-90031-2 2/2                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 XDM09 XDM09-90031-2 1/2                                   Wait…                                  
9.18EK 25-09-20 XDN122 XDN122-90029-2 1/2    ถีงแล้วครับ   
9.18EK 25-09-20 XDN122 XDN122-90029-2 2/2    ถีงแล้วครับ   
9.22EK 29-09-20 XDN122 XDN122-90030-2 1/2                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 XDN122 XDN122-90030-2 2/2                                   Wait…                                  
9.14EK 20-09-20 XDN130 XDN130-90021-1        ถึงไทยแล้ว     
8.29EK 06-09-20 XDW39 XDW39-80034-4 1/4              ถึงไทยแล้ว               
8.29EK 06-09-20 XDW39 XDW39-80034-4 3/4              ถึงไทยแล้ว                  7,860.00
9.14EK 20-09-20 XDZ08M XDZ08M-90024-1        ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 XDZ08M XDZ08M-90025-3 1/3      ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 XDZ08M XDZ08M-90025-3 2/3      ถึงไทยแล้ว     
9.14EK 20-09-20 XDZ08M XDZ08M-90025-3 3/3      ถึงไทยแล้ว     
9.18EK 25-09-20 XDZ08M XDZ08M-90026-1      ถีงแล้วครับ   
9.22EK 29-09-20 XDZ08M XDZ08M-90026-6 1/6                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 XDZ08M XDZ08M-90026-6 3/6                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 XDZ08M XDZ08M-90026-6 6/6                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 XDZ08M XDZ08M-90026-6 2/6                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 XDZ08M XDZ08M-90026-6 4/6                                   Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 XDZ08M XDZ08M-90032-1                                     Wait…                                  
9.22EK 29-09-20 XDZ08M XDZ08M-90026-6 5/6                                   Wait…