การเทรด Forex แบบสวนแนวโน้ม (Counter-Trend Forex Trading)

ในกรณีส่วนใหญ่ การเทรดตามแนวโน้ม Forex เป็นวิธีการที่ความเสี่ยงต่ำและได้กำไรมากกว่า แน่นอนว่าถ้าคุณสามารถเห็นการเริ่มขึ้นและลงของแนวโน้มจากเส้นแนวโน้ม หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่หยุดชะงักต่ำ ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบราคา คุณก็ควรเปิดการเทรด อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการเคลื่อนไหวซิกแซกที่เข้าใจยากในตลาด แล้วรอให้แนวโน้มเป็นรูปเป็นร่างชัดเจน คุณอาจจะเสียกำไรได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการเคลื่อนไหวนั้นอยู่นานมากกว่า 1 เดือน ในกรณีนี้ คุณสามารถเทรดสวนแนวโน้มอย่างระมัดระวังได้ ซึ่งมีกลยุทธ์การเทรดแบบสวนแนวโน้มหลายวิธี

1. การเทรดตามการปรับฐาน (Corrections)

การเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่แข็งแกร่งมักถูกแทนที่ด้วยการปรับฐาน (Corrections) ดังนั้นสามารถนำมาใช้สร้างกำไรได้เช่นกัน ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากการปล่อยข่าวสำคัญ ๆ เมื่อราคาเริ่มวิ่งเข้าทิศทางของแนวโน้มหลัก แล้วเกิดการปรับฐานขึ้น รูปแบบนี้ใช้โดยเทรดเดอร์ที่เทรดตามข่าว อันดับแรก เทรดเดอร์จะเปิดคำสั่งตามทิศทางของแรงกระตุ้นหลักของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อการเคลื่อนไหวชะงัก ก็จะปิดตำแหน่งและเปิดการเทรดใหม่ในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อเพิ่มกำไร ถ้าคุณจะเทรดด้วยวิธีนี้ ควรจำไว้ว่าการปรับฐานมักมีขนาดเล็กกว่าการเคลื่อนไหวของแนวโน้ม ดังนั้นคุณควรตั้งเป้าหมายทำกำไรไว้ต่ำสุด

2. กลยุทธ์การเทรดระยะสั้น (Scalping Strategies)

สำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดระยะสั้น (Scapler) การเคลื่อนไหวของราคาใด ๆ มีค่าต่อการเทรด รวมไปถึงการเทรดสวนแนมโน้ม เมื่อเทรดเดอร์ที่เทรดระยะสั้นทำกำไรไม่มาก และระยะเวลาของธุรกรรมไม่เกิน 5-10 นาที ก็จะเทรดสวนแนวโน้มได้สำเร็จ

3. เทรดในกรอบราคา

บางครั้งราคาก็เคลื่อนไหวขึ้นหรือลงในกรอบราคา เริ่มจากทั้งขอบบนและขอบล่าง ในกรณีนี้ คุณสามารถเปิดตำแหน่งการเทรดทั้ง 2 ทิศทางไม่ว่าแนวโน้มจะเป็นแบบไหน ความแตกต่างเดียวก็คือ ขนาดของคำสั่งทำกำไรที่ควรใหญ่กว่าถ้าคุณเทรดสวนทางกับแนวโน้ม

4. การเทรดโดยใช้ Oscillators

คุณสามารถเทรดโดยใช้ Oscillator ได้ เช่น Stochastic เมื่อเส้น Stochastic คาบเกี่ยวกับโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) เทรดเดอร์ก็จะขาย และหลังจากการคาบเกี่ยวกันของเส้น Stochastic ในโซนขายมากเกินไป (Oversold) เทรดเดอร์จะซื้อ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับสัญญาณของ Stochastic และ Oscillator อื่น ๆ ได้ในบทเรียน “การใช้ Oscillators”

5. การหารูปแบบการย้อนกลับบนกราฟ

บางครั้งแนวโน้มปัจจุบันมักจบแบบย้อนกลับ ถ้าคุณสามารถคุณสถานการณ์นี้ได้ถูกเวลา คุณอาจได้กำไรมหาศาล อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เช่นนั้นหาได้ยากมาก ๆ และการเทรดสวนแนวโน้มสามารถสร้างการขาดทุนได้มหาศาล ถ้าคุณต้องการเทรดส่วนแนวโน้มได้ประสบความสำเร็จและได้กำไร คุณต้องให้ความสนใจกับความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ดังนี้:

 • ความเป็นไปได้ที่จะเทรดก็ต่อเมื่อมีระดับแนวรับหรือแนวต้าน

 • ก่อนการเทรด ดูกรอบเวลาสูงก่อน

 • ให้ความสนใจกับการเกิดรูปแบบย้อนกลับ

 • ก่อนการเทรด รอสัญญาณยืนยันในรูปของระดับทดสอบอีกครั้ง

 • ตั้งจุดทำกำไรต่ำเมื่อเทรดสวนแนวโน้ม

 • การเทรดสวนแนวโน้มต้องใช้คำสั่งล่วงหน้า (Pending Order)

วิธีการใช้ Oscillators สำหรับ Forex

ตัวชี้วัด (Indicator) ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ได้ ดังนั้น เทรดเดอร์ Forex จึงใช้ตัวชี้วัดหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับสภาพของตลาด ตัวชี้วัดแนวโน้มใช้เพื่อคาดการณ์และสร้างสัญญาณบนตลาดที่มีแนวโน้ม แต่เทรดเดอร์ใช้ตัวชี้วัดใดในตลาดที่ไม่มีแนวโน้ม? เมื่อตลาดไม่มีแนวโน้ม เทรดเดอร์สามารถใช้ Oscillator เพื่อวิเคราะห์ตลาดได้ ในบทเรียนนี้ คุณจะได้รู้จักกับ Oscillator ยอดนิยม 3 ตัวด้วยกัน คือ Stochastic, RSI (Relative Strength Index) และ MACD

 

การเทรด Forex ด้วย Stochastic

Stochastic (สโตคาสติก) เป็นหนึ่งใน Oscillator ยอดนิยมที่สุดในโลก ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงทิศทาง Stochastic ใช้ในการเทรด Forex หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ตัวชี้วัด Stochastic ช่วยให้เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสำคัญ ๆ หลายอย่าง เช่น:

 • ระดับราคาที่สูงหรือมากเกินไป

 • สัญญาณกลับตัว

 • สัญญาณของการพลิกกลับของแนวโน้ม

Stochastic ประกอบด้วยเส้น 2 เส้น ซึ่งแสดงบนสเกลจาก 0 ถึง 100

 • เส้นแรก หรือ %K แสดงราคาปิดปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับช่วงของราคาที่คุณเลือกไว้

 • เส้นที่ 2 หรือ %D ก็คือ Simple Moving Average (SMA) ที่คำนวณจากเส้น %K

ตัวแปรของตัวชี้วัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความชอบของคุณ

สัญญาณหลักที่ Stochastic สร้างคือ ภาวะที่มีการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือภาวะที่มีการขายมากเกินไป (Oversold)

 • เมื่อเส้นขึ้นสูงกว่าระดับ 70 คือ Overbought

 • เมื่อเส้นลงไปต่ำกว่าระดับ 30 คือ Oversold

The best signal, which Stochastic generates, is when its lines go beyond the overbought or oversold zone at the stage of rising or falling prices.

สัญญาณกลับตัว (Divergence) คืออะไร?

สัญญาณกลับตัว เป็นสถานการณ์ที่ราคาและตัวชี้วัดวิ่งไปคนละทิศทาง เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่ง (สูงขึ้น) แต่ตัวชี้วัดกลับไปอีกทาง (ลดลง) เทรดเดอร์ก็จะได้สัญญาณว่าทิศทางของราคา (ขาขึ้น) อาจเปลี่ยนแปลงในไม่ช้า (เป็นขาลง)

การเทรด Forex ด้วย RSI

Relative Strength Index (RSI) คือ หนึ่งใน Oscillator หลักที่ใช้ทั่วโลก

เมื่อใช้ RSI เทรดเดอร์จะสามารถวิเคราะห์ ความแข็งแกร่งหรืออ่อนแรง ของสภาพราคาของตลาดปัจจุบันได้ ตัวชี้วัดนั้นขึ้นอยู่กับการใช้ราคาปิดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง RSI ปจะปรากฏบนสเกลตั้งแต่ 0 ถึง 100:

 • ยิ่ง RSI อยู่ใกล้ 0 มากเท่าไหร่ แนวโน้มขาลงจะยิ่งน้อยลงเท่านั้น (เทรดเดอร์สามารถซื้อได้)

 • ยิ่ง RSI อยู่ใกล้ 100 มากเท่าไหร่ แนวโน้มขาขึ้นจะยิ่งน้อยลงเท่านั้น (เทรดเดอร์สามารถขายได้)

ค่าตั้งต้นของตัวแปรของตัวชี้วัดคือ 14 วัน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการตั้งค่าของตัวชี้วัด

การใช้ตัวชี้วัด MACD สำหรับ Forex

Moving average convergence/divergence (MACD) เป็น 1 ใน Oscillator ยอดนิยมทั่วโลกเช่นกัน Gerald Appel เป็นผู้คิดค้นตัวชี้วัดนี้ในปี 1979 แนวคิดหลักของ MACD คือ เพื่อแสดงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ทิศทาง โมเมนตัม และระยะเวลา MACD มีส่วนประกอบทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน คือ

 • เส้น MACD

 • เส้นสัญญาณ

 • กราฟบาร์

MACD สร้างสัญญาณในสถานการณ์ 3 แบบ คือ

 • ข้ามเส้นสัญญาณ

 • ข้ามเส้น 0

 • สัญญาณกลับตัว

 • 1) การข้ามเส้นสัญญาณ ถ้าเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณ เทรดเดอร์อาจเจอการพลิกกลับของราคาอย่างรวดเร็ว ถ้า MACD ข้ามเส้นสัญญาณจากล่างไปบน ราคาอาจขยับขึ้น ถ้าเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณจากบนลงล่าง ราคาอาจจะขยับลง

  2) การข้ามเส้น 0 ถ้า MACD ข้ามเส้น 0 จากล่างไปบน ราคาอาจขยับขึ้น แต่ถ้าเส้น MACD ข้ามเส้น 0 จากบนลงล่าง ราคาอาจขยับลง

  3) สัญญาณกลับตัว สัญญาณกลับตัว MACD ทำงานเหมือนกับ Stochastic ทุกประการ ถ้า MACD ขยับขึ้น แต่ราคาลดลง เทรดเดอร์อาจจะได้เห็นราคาเพิ่มขึ้นเร็ว ๆ นี้ แต่ถ้า MACD ขยับลง แต่ราคาเพิ่มขึ้น ก็อาจจะเห็นได้ราคาลดลงเร็ว ๆ นี้เช่นกัน

วิธีการสร้าง Forex Expert Advisor ของคุณ

เทรนด์ Forex และการเทรดหุ้นในช่วงนี้ คือการใช้หุ่นยนการเทรดอัตโนมัติ (Expert Advisors) ตามที่ได้อธิบายในบทเรียนที่แล้ว Expert Advisor คืออัลกอริธึมการเทรดอัตโนมัติ ที่สามารถวิเคราะห์สภาพตลาดปัจจุบันได้ รวมไปถึงการเปิด-ปิดการเทรด และการขยับคำสั่งหยุด แทนที่จะเทรดด้วยตัวเองและนั่งอยู่หน้าจอทั้งวัน เทรดเดอร์หลายรายเริ่มใช้ Expert Advisor มาควบคุมการเทรด Forex ของตน คุณสามารถหาซื้อ EA ได้ในตลาด แต่มักขายในราคาแพง ถ้าคุณเจอและสร้างกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมให้กับตัวคุณได้ ดังนั้นคุณก็สามารถสร้าง Expert Advisor ของคุณเองได้ ซึ่งสามารถคัดลอกกลยุทธ์การเทรดที่คุณใช้ได้

 

คุณสามารถสร้าง EA ของคุณได้อย่างไร?

การจะสร้าง Expert Advisor ของตัวเองนั้น คุณจะต้องติดตั้ง MT4 เข้าใจตัวโปรแกรม และภาษา MQL4 แต่คุณสามารถหาศึกษาได้ไม่ยาก เมื่อคุณมีพร้อมทุกอย่าง คุณสามารถเริ่มต้นด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

1 เปิด MetaEditor: Tools (เครื่องมือ) > MetaQuotes Language Editor (แก้ไขภาษา MetaQuotes)
2 เลือก New (สร้างใหม่) > Expert Advisor จากนั้นคลิก Next (ต่อไป) เพื่อดำเนินการต่อไป
3 ใน General Properties (คุณสมบัติทั่วไป) ของหน้าต่าง Expert Advisor ใส่ Name (ชื่อ), Author (ผู้เขียน), Link (ลิ้งค์) และ Parameters (ตัวแปร) จากนั้นใช้ปุ่ม Add (เพิ่ม) และ Delete (ลบ) เพื่อเพิ่มหรือลบตัวแปรพิเศษออก จากนั้นคลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อดำเนินการต่อ
4 ในหน้าต่างใหม่ คุณสามารถใส่โค้ดโปรแกรม Expert Advisor โดยใช้ภาษา MQL4 และรูปประโยค

(หมายเหตุ: เทรดเดอร์สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมในภาษา MQL4 ได้โดยการศึกษาในคู่มือช่วยเหลือของ MT4 และค้นหาในกลุ่มผู้ใช้ MQL4

5 เมื่อเติมส่วนใส่โค้ดของ Expert Advisor เสร็จแล้ว คลิก File (ไฟล์) > Compile (รวม)
6 หลังจากรวมเสร็จแล้ว หรือ Expert Advisor ปรากฏในหน้าต่าง Navigator แล้ว ก็หมายความว่าพร้อมใช้งานแล้ว

ย้ำอีกครั้งว่า สิ่งสำคัญคือ คุณต้องทดสอบและตรวจสอบแล้วว่า EA ที่คุณสร้างนั้นสามารถเทรดทำกำไรได้จริง คุณควรทดสอบในตัวทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีทดลงอก่อนเริ่มทดสอบในบัญชีจริง

การเทรดสัญญาซื้อขายส่วนต่างของสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency CFDs Trading) คืออะไร?

เทรดเดอร์หลายรายเข้าตลาดเงินดิจิทัลหลังเป็นกระใสใหญ่ช่วงปลายปี 2017 เมื่อ Bitcoin ขึ้นไปแตะสูงกว่า $20,000 ต่อเหรียญ ความกังวลหลักที่เทรดเดอร์มีต่อสกุลเงินดิจิทัลก็คือ ไม่มีกฎบังคับใช้หรือได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล นอกเหนือจากนี้ ความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้น้อยลงเลย แต่กลับเพิ่มขึ้น การเทรดสกุลเงินดิจิทัลแตกต่างจากตลาดการเงินอื่น ๆ โดยสิ้นเชิงหรือไม่? ความจริงแล้ว แนวคิดของการเทรดสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้ใหม่เสียทั้งหมด เพราะการดำเนินการแลกเปลี่ยน และการทำกำไรในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเหมือนกับการแลกเปลี่ยนในตลาดอื่น ๆ นั่นก็คือ การทำกำไรนั้น คุณต้องซื้อในราคาต่ำ และขายออกในราคาสูง โดยปกติแล้ว พื้นฐานของตราสารทางการเงินและหลักของการตั้งเป้าหมายในการเทรดนั้นก็เหมือนกับตลาดหุ้นหรือตลาด Forex ในฐานะที่เทรดเดอร์ คุณสามารถลงทุนในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลทางกายภาพหรือเทรดสัญญาซื้อขายส่วนต่างของสกุลเงินดิจิทัลก็ได้

 

ความแตกต่างระหว่าง การเทรดสกุลเงินดิจิทัลทางกายภาพ VS การเทรดสัญญาซื้อขายส่วนต่างของสกุลเงินดิจิทัล

ถ้าเทรดเดอร์ต้องการลงทุนในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลทางกายภาพ จะต้องเปิดบัญชีกับหนึ่งในบริษัทที่รับการเทรดสกุลเงินดิจิทัลออนไลน์ที่มีอยู่หลายรายในตลาด และเปลี่ยนเงินเป็นเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความเร็วในการดำเนินการไม่เหมือนกัน หรือมีเทอมินอลการเทรดที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้เหมือน MT4 ยังไม่รวมถึงการที่บริษัทเหล่านี้ไม่มีการควบคุมทางกฎหมาย และไม่ปลอดภัยจากการแฮค 100% เมื่อตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านั้นแล้ว เทรดเดอร์สามารถเปิดบัญชีกับ Forex4you เพื่อเทรด CFD ของสกุลเงินดิจิทัลได้ ในกรณีนี้ ในฐานะเทรดเดอร์แล้ว คุณจะไม่ได้ซื้อเงินสกุลดิจิทัล แต่เป็นการเทรดบน CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ซึ่งมีข้อดีมากมาย ข้อแรกคือ คุณจะเทรดด้วยเอนทิตี้ที่ควบคุมโดยกฎหมาย ข้อ 2 คือ คุณสามารถซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว ข้อ 3 คือ คุณสามารถเทรดบนแพลทฟอร์มการเทรดที่สร้างขึ้นโดย Forex4you ได้ สรุปแล้วคือ การเทรด CFD ของสกุลเงินดิจิทัลใช้ได้จริงมากกว่า และให้ความรู้สึกเหมือนกับการเทรด Forex

ความแตกต่างสำคัญระหว่างการเทรด Forex และสกุลเงินดิจิทัล

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลไม่เหมือนกับตลาดหุ้น หรือการเทรด Forex ตรงที่ผันผวนมากกว่าเป็นร้อยเท่า ความผันผวนนี้จะระบุขอบเขตของการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ในปี 2013 อัตรา Bitcoin เพิ่มขึ้นมากกว่า 5,000% ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรุนแรงภายใน 1 ปีนั้นหาได้ยากในตลาดหุ้นหรือตลาด Forex4 การที่จะทำกำไรจำนวนมากในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม สิ่งจำเป็นคือ การลงทุนเงินจำนวนมากในการหมุนเวียน หรือใช้ค่าเลเวอเรจสูง แต่เมื่อคุณเข้าตลาดสกุลเงินดิจิทัล การสร้างกำไร 100% ต่อวันโดยไม่มีค่าเลเวอเรจนั้นค่อนข้างเป็นไปได้ แต่เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่กำไรจะเติบโตอย่างรวดเร็วนั้น จึงมีโอกาสที่เสียเงินฝากตั้งต้นของคุณได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งทำให้การเทรดสกุลเงินดิจิทัลได้ข้อสรุปว่า มีความเสี่ยงสูงมาก

การวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลทางเทคนิคและพื้นฐานสำหรับมือใหม่

ในบทเรียนก่อนหน้านี้ เราได้เรียนรู้เรื่องความแตกต่างระหว่างการเทรดสกุลเงินดิจิทัลทางกายภาพ และการเทรด CFD ของสกุลเงินดิจิทัลแล้ว เนื่องจากการเทรด CFD ของสกุลเงินดิจิทัลนั้นปลอดภัยกว่า ในบทเรียนเราจะลงลึกรายละเอียดของการเทรดสกุลเงินดิจิทัล งานหลักของเทรดเดอร์สกุลเงินดิจิทัลเหมือนกับการเทรด Forex ตรงที้คาดการณ์ให้ถูกต้องและสร้างกำไรจากการเทรด และการทำเช่นนั้น คุณสามารถใช้ทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน ซึ่งขึ้นอยู่กับข่าวบล็อกเชน และข่าวสกุลเงินดิจิทัล

 

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัล

ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทำให้เกิดข้อสงสัย พฤติกรรมของตราสารในการแลกเปลี่ยน (เช่น สกุลเงินดิจิทัล เหรียญ เป็นต้น) ถูกควบคุมได้ด้วยกลุ่มเทรดเดอร์ที่สามารถเพิ่มปริมาณการเทรดได้มากในครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมตลาดหลายรายประสบความสำเร็จในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์การเทรดจำนวนหนึ่งเพื่อคาดการณ์ราคา เมื่อวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลจากมุมมองทางเทคนิค เทรดเดอร์มักใช้องค์ประกอบ 4 อย่างต่อไปนี้

 • กราฟ

 • รายการคำสั่งซื้อและขาย

 • ประวัติการทำธุรกรรม

 • ปริมาณการเทรดในการแลกเปลี่ยน

การวิเคราะห์พื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัล

กลยุทธ์การเทรดใหม่ ๆ มีประสิทธิภาพมากกว่า อย่างไรก็ตาม ก็เป็นไปได้ยากมากที่จะหาข่าวเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลได้ทันเวลา หนึ่งในแหล่งข่าวที่ดีที่สุดที่เทรดเดอร์สามารถหาข่าวอ่านได้คือ แหล่งรวมผู้สนใจสกุลเงินดิจิทัลและบล็อกต่าง ๆ ที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมักแบ่งปันความคิดและความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาต่อไปของตลาด ข่าวของสกุลเงินดิจิทัลในสื่อหลักมักเผยแพร่ช้ามาก ซึ่งจะลดความเกี่ยวข้องต่อเทรดเดอร์ สิ่งสำคัญที่ต้องพูดถึง คือ การเคลื่อนไหวหลักของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลถูกสร้างโดยกลุ่มนักลงทุนในวงจำกัดที่เทรดในปริมาณสูง และสามารถเปลี่ยนแปลงราคาใหญ่ ๆ ได้ เทรดเดอร์กลุ่มนี้หรือรายนี้มักไม่พูดความตั้งใจออกมาล่วงหน้า ดังนั้นคุณต้องจับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เหล่านั้น และเล่นไปตามสถานการณ์ สถานการณ์ที่อันตรายกว่าเดิมจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นในตลาดจงใจสร้างการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วเพื่อดึงความสนใจเทรดเดอร์หน้าใหม่ไปที่การเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากว่า ผลก็คือ เทรดเดอร์ที่รีบร้อนจะสนับสนุนให้เกิดการฝ่าวงล้อมครั้งแรก และเริ่มเทรดกระตุ้นการเคลื่อนไหวด้วยเงินของตัวเอง

เคล็ดลับสำคัญสำหรับเทรดเดอร์สกุลเงินดิจิทัล

ความโลภ คือ ศัตรูตัวฉกาจของเทรดเดอร์ทุกคน คุณไม่ควรคาดหวังไปมากว่าการคาดการณ์ที่คุณตั้งไว้ หยุดให้ทันเวลาก่อนจะเสี่ยงกำไรของคุณ และเงินฝากครั้งแรกไปกับความโลภ ความอดทนเป็นสิ่งช่วยยืนยันกำไรได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับการรักษาตำแหน่งเปิด และรอให้มีสัญญาณเข้าเทรดที่น่าเชื่อถือมากกว่า ข้อสรุปเช่นนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการเทรดสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างถูกต้องโดยการหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดที่ถูกกระตุ้นอย่างไม่จำเป็นเพื่อคาดหวังโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง DOM (หน้าต่าง Depth of Market) คือ แหล่งข้อมูลหลักของเทรดเดอร์สกุลเงินดิจิทัล ขนาดปริมาณและมูลค่าหลักทรัพย์ของตลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนถึงอารมณ์ของเทรดเดอร์รายอื่น ดังนั้น การรู้เกี่ยวกับข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้