เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลใบอนุญาต

E-Global Trade & Finance Group, Inc (“E-GLOBAL”) ได้รับอนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการบริการทางการเงิน (Financial Services Commission – FSC) ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจหลักทรัพย์และการลงทุน พ.ศ. 2553 ในเกาะบริติชเวอร์จิน “BVI”) นี้ได้รับมาเนื่องจากความตั้งใจของ E-GLOBAL ที่จะกลายเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างเต็มที่และรักษาความปลอดภัยบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า

Forex4you | แนะนำโบรกเกอร์ Forex4you

BVI เป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษที่มีระบบกฎหมายที่พัฒนาบนกฎหมายอังกฤษ BVI เป็นอุตสาหกรรมที่สนับสนุนธุรกิจหว่างประเทศภายในเขตอำนาจของตน และเป็นเหตุผลที่ได้รับการจัดอันดับชั้นนำในหมุ่เขตอำนาจศาลต่างประเทศทั่วโลก ข้อมูลอ้างอิง ”The Global Financial Centres Index”.

ภายใต้การควบคุมของ SIBA, FSC ได้ส่งเสริมระบอบใบอนุญาตของ BVI เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ และมาตรฐานทั่วไปของอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยองค์กรต่าง ๆ เช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และคณะกรรมการหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ

ในปี 2010กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ว่าวิกฤตการเงินโลกไม่ได้มีผลกระทบต่อระบบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนใน BVI พร้อมกันนี้ยังมีรายงานเป็นการยืนยันทางอ้อมว่า FSC เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการบังคับใช้หลักการกำกับดูแลระหว่างประเทศของตลาดทางการเงินสำหรับบริษัทที่สำคัญของธุรกิจใน BVI ค่านายหน้าได้ถูกกำหนดขึ้นภายใต้คำแนะนำของ SIBA.

นอกจากนี้ ในปี 2013 FSC และหน่วยงานกำกับดูแลของ 31 ประเทศในยุโรปได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ(“MoU”) เกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการกำกับดูแลและควบคุมของผู้บริหารกองทุนรวม ถึงการยืนยันข้อตกลงในบทบาทที่สำคัญที่ FSC ถืออยู่ในกฎระเบียบระหว่างประเทศ และแจ้งไปยังนักลงทุนที่อยู่ภายใต้อำนาจของ BVI เป็นการยอมรับนับถือโดยภาคการเงินทั่วโลก.

รางวัลมากมายจากความไว้วางใจของคุณ

รางวัลที่ดีที่สุดของเราคือความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา เป็นแรงบันดาลใจสูงสุดของเราที่จะไม่หยุดยั้งการพัฒนาของเราchieved.

Forex4you © Copyright 2007-2021 E-Global Trade & Finance Group, Inc.

First Floor, Mandar House, Johnson’s Ghut, P.O. Box 3257, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Phone: +1-284-494-1576
Fax: +1-284-495-4753